Photographic Treatment ©

Photographic Treatment © wil een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen met dementie. Met foto’s als therapeutisch middel geven we deze kwetsbare ouderen een positieve ervaring en stimuleren we tegelijkertijd hun hersenen.

[read more=”Lees meer…” less=”Lees minder…”]
Photographic Treatment © is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en in opdracht van Stichting Art in Societies ontwikkeld door beeldend kunstenaar Laurence Aëgerter en Nederlandse experts uit de neurologie, geriatrie en psychologie, in samenwerking met VUmc en zorgpartners Zorgbalans en Amstelring. Het wetenschappelijk onderzoek werd geleid door prof. dr. Rose-Marie Droës, hoogleraar in de psychogeriatrie. Met dit project doet Aëgerter onderzoek naar het therapeutisch gebruik van foto’s bij ouderen met dementie. In oktober 2015 ontving zij de Prix Nestlé, Prix International de la Photographie, Festival Images Vevey (CH), ter uitvoering van Photographic Treatment ©.

Uit het vooronderzoek bij Photographic Treatment © is gebleken dat het bekijken van foto’s een positieve invloed heeft op de stemming van mensen met matig tot ernstige Alzheimer. Daarom is de Foto-interventie voor Ouderen met Dementie ontwikkeld.
[/read]

Foto-interventie

Tijdens de foto-interventie wordt er samen met een of meerdere oudere(n) met dementie naar foto’s gekeken. Belangrijk hierbij is dat het niet gaat om het ophalen van herinneringen maar om het gebruiken van je fantasie.

[read more=”Lees meer…” less=”Lees minder…”]

De foto-interventie kan zowel individueel als in groepsverband worden uitgevoerd.

Foto-interventie als individuele activiteit: drie mogelijkheden

 1. De begeleider toont een zogenaamd pretpakket (Pretpakket nr. 1, 2 en 3).
  Dit zijn series van 20 foto’s die een gevoel van schoonheid, rust, empathie, lichtvoetigheid, gezelligheid, maar ook veel foto’s van spontaan glimlachende mensen.
  Dit brengt reflexmatig een gevoel van welzijn bij de toeschouwer teweeg, dankzij de werking van de spiegelneuronen. De begeleider gaat een gesprek aan over de foto’s of laat de deelnemer daarop reageren.
 2. De begeleider toont een serie foto’s uit de 65 thema’s bij de Fotoseries. Elk thema bevat 20 foto’s. U kunt een pakket kiezen dat aansluit op de persoonlijke voorkeur van de persoon. Samen kijkt u naar de foto’s en creëert u samen een verhaal.
 3. Het is ook mogelijk aan de hand van een van de boeken Photographic Treatment © een gesprek aan te gaan. Elk boek bestaat uit 30 tweeluiken. De fotocombinaties in het boek kunnen dan tevens dienen als opstap naar de groepsinterventie met de Fotoblokken.

De Foto-interventie als individuele activiteit duurt ongeveer 30 minuten en is geschikt voor personen met beginnende tot gevorderde dementie.

Foto-interventie als groepsactiviteit

Bij de groepsactiviteit met de Fotoblokken toont de begeleider eerst een aantal duidelijke voorbeelden van bijzondere beeldcombinaties uit een van de boeken Photographic Treatment ©.

De deelnemers worden aangemoedigd eigen combinaties te bedenken met behulp van de ruime hoeveelheid fotoblokken. Dit creatieve proces wordt individueel ondersteund door de begeleiders en de resultaten worden in de groep besproken.

De Foto-interventie als groepsactiviteit duurt 30 tot 60 minuten (afhankelijk van de energie van de deelnemers) en is geschikt voor personen met beginnend (tot matige) vorm van dementie, bijvoorbeeld op de dagbesteding of binnen zorginstellingen waar groepen speciaal zijn ingericht voor bewoners met dementie.

[/read]

Waarom?

Wereldwijd lijdt 1 op de 7 mensen van tachtig jaar of ouder aan dementie, in Nederland zijn dat er op dit moment 270.000. Door de vergrijzing en een toenemende stijging van de levensverwachting, verwacht men dat er in 2040 in Nederland een half miljoen ouderen dementie hebben.

[read more=”Lees meer…” less=”Lees minder…”]

Dementie is een ongeneeslijke ziekte. Om haar progressieve koers te remmen worden er verschillende behandelingen wetenschappelijk onderzocht en toegepast. Tegelijkertijd bevechten vooraanstaande wetenschappers het belang van een maatschappelijke investering aan de kant van de leefbaarheid van de ziekte (care), die gelijkwaardig aan de kant van de geneeskunde (cure) staat. Photographic Treatment © hoopt met de ontwikkelde activiteit een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van dementie.
[/read]

Stichting Art in Societies & Laurence Aëgerter

Stichting Art in Societies stelt zich ten doel beeldende kunstprojecten met maatschappelijke relevantie te bevorderen. Zij geeft sinds 2015 praktische ondersteuning aan Laurence Aëgerter voor Photographic Treatment ©.

Laurence Aëgerter is van mening dat kunst, in samenwerking met andere disciplines en kennisvelden, een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. In opdracht van Stichting Art in Societies ontwikkelde zij het project Photographic Treatment ©.

De afgelopen jaren heeft Aëgerter in opdracht van de Gemeente Amsterdam, de Gemeente Leeuwarden en Museum het Dolhuys Haarlem kunstprojecten aan de samenleving en de zorg gewijd. Bij het ontwikkelen van deze projecten heeft Aëgerter een diepe fascinatie ontwikkeld voor zowel de kracht van beeld als de helende werking van kunst. Uit deze fascinatie is Photographic Treatment © ontstaan.

Comité van aanbeveling Photographic Treatment ©

 • Anneke van der Plaats, sociaal geriater en oprichter van het Breincollectief Nederland;
 • Elsbeth de Ruijter, psychiater en voorzitter Raad van Bestuur GGZ in Geest;
 • Dr. Philip Scheltens, directeur Alzheimercentrum VUmc Amsterdam;
 • Tom van Gestel, kunsthistoricus en deskundige op het gebied van kunst en zorg (kunst in de openbare ruimte) artistiek directeur van v/h SKOR, Stichting Kunst & Openbare Ruimte;
 • Frans Hoogeveen, lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool;
 • Dr. Dick Swaab, emeritus hoogleraar in de neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoeksleider bij het Herseninstituut.

Photographic Treatment © werd mogelijk gemaakt door de genereuze bijdragen van:

© Copyright - Photographic Treatment | Design by See Design