Photographic Treatment ©

Photographic Treatment © wil een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen met dementie. Met foto’s als therapeutisch middel geven we deze kwetsbare ouderen een positieve ervaring en stimuleren we tegelijkertijd hun hersenen.

Lees meer...

Foto-interventie

Tijdens de foto-interventie wordt er samen met een of meerdere oudere(n) met dementie naar foto’s gekeken. Belangrijk hierbij is dat het niet gaat om het ophalen van herinneringen maar om het gebruiken van je fantasie.

Lees meer...

Waarom?

Wereldwijd lijdt 1 op de 7 mensen van tachtig jaar of ouder aan dementie, in Nederland zijn dat er op dit moment 270.000. Door de vergrijzing en een toenemende stijging van de levensverwachting, verwacht men dat er in 2040 in Nederland een half miljoen ouderen dementie hebben.

Lees meer...

Stichting Art in Societies & Laurence Aëgerter

Stichting Art in Societies stelt zich ten doel beeldende kunstprojecten met maatschappelijke relevantie te bevorderen. Zij geeft sinds 2015 praktische ondersteuning aan Laurence Aëgerter voor Photographic Treatment ©.

Laurence Aëgerter is van mening dat kunst, in samenwerking met andere disciplines en kennisvelden, een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. In opdracht van Stichting Art in Societies ontwikkelde zij het project Photographic Treatment ©.

De afgelopen jaren heeft Aëgerter in opdracht van de Gemeente Amsterdam, de Gemeente Leeuwarden en Museum het Dolhuys Haarlem kunstprojecten aan de samenleving en de zorg gewijd. Bij het ontwikkelen van deze projecten heeft Aëgerter een diepe fascinatie ontwikkeld voor zowel de kracht van beeld als de helende werking van kunst. Uit deze fascinatie is Photographic Treatment © ontstaan.

Comité van aanbeveling Photographic Treatment ©

  • Anneke van der Plaats, sociaal geriater en oprichter van het Breincollectief Nederland;
  • Elsbeth de Ruijter, psychiater en voorzitter Raad van Bestuur GGZ in Geest;
  • Dr. Philip Scheltens, directeur Alzheimercentrum VUmc Amsterdam;
  • Tom van Gestel, kunsthistoricus en deskundige op het gebied van kunst en zorg (kunst in de openbare ruimte) artistiek directeur van v/h SKOR, Stichting Kunst & Openbare Ruimte;
  • Frans Hoogeveen, lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool;
  • Dr. Dick Swaab, emeritus hoogleraar in de neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoeksleider bij het Herseninstituut.

Photographic Treatment © werd mogelijk gemaakt door de genereuze bijdragen van:

© Copyright - Photographic Treatment | Design by See Design